ASTAR_A3

KOLEJ KEDIAMAN PERTAMA

PERMOHONAN MENGGUNAKAN VAN

Nama: No. bilik:
Kelab/ Projek:
No. tel. bimbit: Jawatan :

Email: 

Tujuan: 

Peralatan yang dibawa:

 

Alamat Penuh Tempat Tujuan:
Bil. Penumpang: 
Tarikh guna : Pilik Tarikh Hari:  Pilik Tarikh
Masa:

Saya berjanji akan menghantar Borang ini dalam masa 5 hari bekerja sebelum tarikh penggunaan van. Saya faham Pihak kolej tidak akan bertanggungjawab sekiranya kegaggalan saya memenuhi syarat ini menyebabkan kemudahan van ini gagal disediakan. 

Ini adalah cetakan komputer, tandatangan tidak diperlukan