ASTAR_A1

KOLEJ KEDIAMAN PERTAMA

PERMOHONAN MENGGUNAKAN KEMUDAHAN DAN PERALATAN

Nama: No. bilik:
Tarikh guna : Pilih Tarikh Masa:
sehingga : Pilih Tarikh No. tel. bimbit:

Email: 

JKP / Kelab / Projek :

Tujuan: 

Bil Kemudahan /Peralatan Kuantiti Catatan
1
2
3
4
5

Saya berjanji akan bertanggungjawab dalam mengguna serta menjaga dengan sebaik mungkin peralatan yang diambil dan akan mengembalikan peralatan berkenaan dalam tempoh yangditetapkan.

Tarikh:

Ini adalah cetakan komputer, tandatangan tidak diperlukan